WAP
WAP
Zaloguj się
Zaloguj się
Dodaj ogłoszenie
Dodaj ogłoszenie
Zarejestruj się
Zarejestruj się

...


Sta? w IT - JAVA

« Poprzednie

Następne »

Sta? w IT - JAVA

Opis:

Bank Zachodni WBK S.A. jest cz??ci? mi?dzynarodowej grupy finansowej o ustalonej pozycji w?rd bankw z kapita?em zagranicznym. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktw dla firm oraz klientw indywidualnych. Obecnie Bank Zachodni WBK poszukuje kandydata na stanowisko:

Pierwszy Krok Kariery ? Sta?ysta w IT

Miejsce pracy: Wroc?aw/Warszawa
Nr ref.: PKK/JAVA


Poszukujemy do wsp?pracy studentw oraz absolwentw, ktrzy chcieliby si? rozwija? w technologiach informatycznych.

Zaproszeni do wsp?pracy studenci/absolwenci b?d? mieli niepowtarzaln? okazj? do nabycia praktycznej wiedzy z r?nych specjalno?ci IT. Proces transferu wiedzy od do?wiadczonych specjalistw IT Banku Zachodniego WBK b?dzie sformalizowany i mierzony.

Ka?da ze wsp?pracuj?cych osb, ktra z sukcesem zako?czy program, otrzyma za?wiadczenie potwierdzaj?ce nabyte umiej?tno?ci.

Wymagania:
? studentw ostatnich lat lub absolwentw uczelni technicznych z dobr? znajomo?ci? j?zykw programowania w tym j?zyka JAVA
? osb, ktre chcia?by si? rozwija? jako programi?ci w zakresie aplikacji webowych w technologii J2EE
? osb, ktre b?d? mog?y po?wi?ci? na wsp?prac? z Bankiem Zachodnim WBK co najmniej 4 godzin dziennie (w elastycznym czasie pracy)
? osb ?atwo nawi?zuj?cych relacje i szybko aklimatyzuj?cych si? w nowym ?rodowisku,
? osb, ktre b?d? gotowe na w?asn? r?k? uzupe?nia? teoretyczn? wiedz? potrzebn? do realizacji praktycznych zada?,
? osb, ktre interesuj? si? procesem tworzenia aplikacji w du?ych organizacjach
? osb, chc?cych pozna? najnowsze technologie zwi?zane z rozwojem hurtowni danych i narz?dzi ETL
? osb, potrafi?cych my?le? o danych w sposb analityczny

Oferujemy:
? Mo?liwo?? skonfrontowania wiedzy teoretycznej z praktyk?
? Praktyk? w renomowanej instytucji finansowej
? Osoby zakwalifikowane do programu otrzymaj? wynagrodzenie
? Przewidywany czas wsp?pracy to oko?o 6 miesi?cy.
? Najlepsze osoby maj? szans? otrzyma? propozycje sta?ej pracy w Banku Zachodnim WBK.

Zainteresowane osoby prosimy o przesy?anie ofert zawieraj?cych CV i list motywacyjny na maila: Rekrutacja@bzwbk.pl W temacie maila prosimy o wpisanie
Bank Zachodni WBK ? Pierwszy Krok Kariery- Java ? z podaniem miejscowo?ci

Jednocze?nie informujemy, ?e skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach nast?puj?cej klauzuli:
"Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzib? we Wroc?awiu, Rynek 9/11, 50-950 Wroc?aw, danych osobowych zawartych w przesy?anych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.), dla celw obecnych i przysz?ych rekrutacji. Przyjmuj? do wiadomo?ci, ?e mam prawo dost?pu do danych oraz ich poprawiania oraz ?e dane nie b?d? przekazywane innym odbiorcom danych?.

Podstawowe szczegóły:

Ogłoszenie od: Bank Zachodni WBK (0 / głosów: 0)
Kontakt: Wyślij E-mail
O mnie: Bank Zachodni WBK S.A. jest cz??ci? mi?dzynarodowej grupy finansowej o ustalonej pozycji w?rd bankw z kapita?em zagranicznym. W swojej ofercie posiada szeroki wachlarz produktw dla firm oraz klientw indywidualnych.

Szczegóły ogłoszenia

Identyfikator ogłoszenia: 2185
Oglądalność ogłoszenia:653
Ogłoszenie wygaśnie: zapytaj czy aktualne? - Wyślij E-mail
Dodane: 2014.07.18
Aktualna ocena: (głosów: 0)


Ogłoszenia tej kategorii Ogłoszenia tego użytkownika Wyślij E-mail Powiadom przyjaciela Drukuj
Partnerzy
Szukaj
   
Mamy 6604 użytkowników oraz 1700 ogłoszeń. Ogłoszenia były 2152344 razy przeglądane.