WAP
WAP
Zaloguj się
Zaloguj się
Dodaj ogłoszenie
Dodaj ogłoszenie
Zarejestruj się
Zarejestruj się

...


Aplikacja + WWW- Start up

« Poprzednie

Aplikacja + WWW- Start up

Opis:

Drodzy,


Poszukuj? informatyka/programisty, kt??ry za otrzymane udzia??y w start-upie podejmie si? przygotowania:


Strony WWW - kt??ra jest panelem administracyjnym us??ugi (mo??liwo??? obserwacji w czasie rzeczywistym tego co raprtowane jest przez aplikacje mobilne)

Aplikacji mobilnej - przez kt??r? kilkunastoosobowy zesp???? os??b, b?dzie w prosty spos??b zaznacza?? swoje aktywno??ci i ich daty w czasie rzeczywistym.Np. "b?d? w konkretnym miejscu, konkretnego dnia, o konkretnej godzinie". Taki u??ytkownik b?dzie musia?? wys??a? potwierdzenie za pomoc? aplikacji w momecie przybycia/opuszczenia miejsca.


Start-up i prowadzenie b?dzie dokonywane przez 2 pozosta??ych wsp??lnik??w (z kilkuletnim do??wiadczeniem w mi?dzynarodowych korporacjach), kt??rzy b?d? zapewnia? nak??ady inwestycyjne oraz bierz?ce utrzymanie sp????ki do momentu pe??nej rentowno??ci. Wszystkie elementy do wsp????pracy s? do dyskusji i dopracowania na p????niejszym etapie.

Przewidywany okres osi?gni?cia rentowno??ci - 5-6 miesi?cy od odpalenia aplikacji (dzi?ki sprzeda??y bezpo??redniej).

Fakt, i?? jest to projekt B2B u??atwia dotarcie do klienta i nie opiera si? na trendach czy zgadywaniu potrzeb og??lnej populacji konsumenckiej.

Zainteresowane osoby prosz? o kontakt mailowy w pierwszej kolejno??ci.

Z powa??aniem,

Zesp???? eMAAKe

Podstawowe szczegóły:

Ogłoszenie od: eMAAKe (0 / głosów: 0)
Kontakt: Wyślij E-mail
Programowanie,Strony internetowe

Szczegóły ogłoszenia

Identyfikator ogłoszenia: 2371
Oglądalność ogłoszenia:528
Ogłoszenie wygaśnie: zapytaj czy aktualne? - Wyślij E-mail
Dodane: 2015.10.27
Aktualna ocena: (głosów: 0)


Ogłoszenia tej kategorii Ogłoszenia tego użytkownika Wyślij E-mail Powiadom przyjaciela Drukuj
Partnerzy
Szukaj
   
Mamy 6461 użytkowników oraz 1700 ogłoszeń. Ogłoszenia były 2136856 razy przeglądane.