Katalog stron

« Poprzednie

Katalog stron

Opis:

Ze wzgl─?du na ch─?─? rozwoju produktu, a co za tym idzie mo??liwo??─? kontaktu osobistego poszukuj─? osoby z Warszawy lub osoby, kt??ra co jaki?? czas w Warszawie b─?dzie mog??a si─? pojawi─?.

Zlec─? wykonanie katalogu stron internetowych zgodnie z poni??szymi za??o??eniami.
W katalogu b─?d─? znajdowa??y si─? sklepy/portale internetowe.

Ka??dy ze sklep??w posiada?? b─?dzie nast─?puj─?cy zakres danych:
- nazwa sklepu
- adres www (widoczny)
- adres www docelowy - mo??e by─? inny ni?? widoczny
- zakres kraj??w do jakich realizowana jest wysy??ka
- zakres wersji j─?zykowych, w jakich dost─?pny jest sklep
- opis sklepu
- s??owa kluczowe, tagi - b─?d─? uwzgl─?dnianie przy wyszukiwaniu
- kategori─? lub kilka kategorii
- miniaturka
- ocena gwiazdka
- mo??liwo??─? dodania komentarza

U??ytkownicy b─?d─? mogli:
- samodzielnie doda─? sklep do bazy danych - po r─?cznej akceptacji pojawi si─? na li??cie
- wyszukiwa─? sklep po nazwie, adresie, s??owach kluczowych itd.
- filtrowa─? sklepy po:
* dost─?pno??ci w danej wersji j─?zykowej
* wysy??ce do okre??lonego kraju
- ocenia─? i komentowa─? sklepy

Administrator:
- ma mo??liwo??─? akceptacji/odrzucania nowych wpis??w
- zarz─?dzania wcze??niej zamieszczonymi wpisami
- blokowanie (deaktywacja) wcze??niej dodanych sklep??w + mo??liwo??─? ich ponowanego w??─?czenia
- mo??liwo??─? ustalania priorytetu dla poszczeg??lnych sklep??w - np. skala 1-10, domy??lna warto??─? = 5
Priorytet decydowa?? b─?dzie o kolejno??ci wy??wietlania sklep??w na li??cie, w wynikach wyszukiwania itd.
- mo??liwo??─? wyr????nienia sklepu poprzez kilka r????nych opcji - np. na??o??enie grafiki zwi─?zanej z promocj─? na zdj─?cie sklepu. Przyk??adowe promocje:
* Tylko dzisiaj 20% taniej
* Oferta na wy??─?czno??─?
* Przy p??atno??ci przelewem -5%
itd.
- mo??liwo??─? wyboru, kt??re sklepy pojawi─? si─? na stronie g????wnej w jakiej sekcji.
Przyk??adowe sekcje:
* niedawno dodane
* najbardziej popularne:
* najlepiej oceniane
* polecane przez portal itd.

Wersje j─?zykowe. Portal docelowo b─?dzie prowadzony w wielu j─?zykach - na start polski + angielski.
System musi dawa─? mo??liwo??─? ??atwego wyci─?gni─?cia tre??ci do t??umaczenia np. z j─?zyka polskiego oraz zaczytanie pliku w analogicznym formacie z wersj─? przet??umaczon─? - np. j. niemiecki.

18+ Cz─???─? ze stron mo??e by─? o tematyce dla doros??ych. B─?dzie to oddzielna kategoria, do kt??rej dost─?p b─?dzie tylko po potwierdzeniu wieku.

Wygl─?d portalu/CMS
Strona musi wygl─?da─? atrakcyjnie, lekko, by─? intuicyjna.
Konieczna wersja responsywna.
Nie narzucam ??adnego konkretnego rozwi─?zania.
System mo??e by─? zbudowany w oparciu o istniej─?ce rozwi─?zania lub od podstaw.
Zale??y mi aby system by?? elastyczny, mo??liwy do rozbudowy, wydajny.
Je??li chodzi o kwestie wizualne to ca??kiem ciekawie wygl─?da np:
http://www.salephpscripts.com/wordpress_directory/demo/
W naszej wersji nie b─?dzie mapy, wyszukiwania po lokalizacji itd.

Powy??sze za??o??enia dotycz─? pierwszej wersji portalu.
Prosz─? o wycen─? dla tej w??a??nie cz─???ci.
Powy??sze za??o??enia traktowa─? nale??y jedynie jako szkic, z pewno??ci─? wymagaj─? uszczeg????owienia.

W kolejnej fazie rozwoju wprowadza─? b─?dziemy obs??ug─? produkt??w - zaczytywanie .xml z list─? produkt??w ze sklep??w internetowych. Na stronie b─?d─? w??wczas dwie istotne sekcje:
- Sklepy - czyli funkcjonalno??─? realizowana na 1 etapie
- Produkty - po wej??ciu w t─? sekcj─? widoczne b─?d─? ju?? konkretne produkty ze zintegrowanych z nami sklep??w.
Proponowany format zgodny ze standardem przyj─?tym przez ceneo.
Og??lna forma prezentacji r??wnie?? analogiczna do ceneo

Tej cz─???ci prosz─? nie wycenia─?, pisz─? o tym informacyjnie aby rzuci─? nieco ??wiat??a na kierunek rozwoju.

Podstawowe szczegóły:

Og┼éoszenie od: ?üukasz Madej (0 / g┼éos├│w: 0)
Kontakt: Wy┼Ťlij E-mail

Szczegóły ogłoszenia

Identyfikator ogłoszenia: 2376
Ogl─ůdalno┼Ť─ç og┼éoszenia:1687
Og┼éoszenie wyga┼Ťnie: zapytaj czy aktualne? - Wy┼Ťlij E-mail
Dodane: 2015.11.15
Aktualna ocena: (głosów: 0)


Og┼éoszenia tej kategorii Og┼éoszenia tego u┼╝ytkownika Wy┼Ťlij E-mail Powiadom przyjaciela Drukuj
Wydrukowano z 12:08 z adresu URL http://www.koduj.pl/detail.php?id=2376