WAP
WAP
Zaloguj siÄ™
Zaloguj siÄ™
Dodaj ogłoszenie
Dodaj ogłoszenie
Zarejestruj siÄ™
Zarejestruj siÄ™

...


Napisanie artyku?ów z poradami na podstawie ?róde?

NastÄ™pne »

Napisanie artyku?ów z poradami na podstawie ?róde?

Opis:

Zlec? napisanie kilkuset - kilku tysi?cy artyku?ów z poradami z ró?nych dziedzin, np:

"Jak umy? psa"
"Jak odetka? zlew"
"Jak sfotografowa? wschód lub zachód s?o?ca"

Do ka?dego tematu b?d? do??czone 2-3 "?ród?a" - podobne artyku?y angloj?zyczne, na których mo?na si? opiera? (ale w taki sposób, aby unikn?? plagiatu). Opieranie si? na ?ród?ach nie jest obowi?zkowe, o ile autor dobrze zna sie na temacie artyku?u - wtedy jest wskazane napisanie tekstu bardziej autorskiego, o ile koszty nie b?da wi?ksze ;)

Zainteresowane osoby (b?d? firmy) prosz? o kontakt na adres mailowy podany na dole. Wówczas podam wi?cej szczegó?ów, ??cznie z przyk?adami artyku?ów, które zosta?y ju? napisane, a tak?e do??czonymi do nich ?ród?ami.

Dopuszczalne jest podj?cie si? napisania mniejszej ilo?ci artyku?ów - minimum 20, a tak?e napisanie artyku?ów tylko z wybranych dziedzin.

Pozdrawiam
Bartosz B?aszczyk, Internet Labs

e-mail: bartosz . blaszczyk at internetlabs . pl
tel: 504 71 22 79 (12:00 - 22:00)

Uwaga dotycz?ca e-maila:
nale?y usun?? spacje otaczaj?ce kropki i wyrazy i zamiasta wyrazu "at" wstawi? "@"

Podstawowe szczegóły:

Ogłoszenie od: Bartosz B?aszczyk Internet Labs (0 / głosów: 0)
Kontakt: Wyślij E-mail

Szczegóły ogłoszenia

Identyfikator ogłoszenia: 273
Oglądalność ogłoszenia:7149
Ogłoszenie wygaśnie: zapytaj czy aktualne? - Wyślij E-mail
Dodane: 2008.03.09
Aktualna ocena: (głosów: 0)


Ogłoszenia tej kategorii Ogłoszenia tego użytkownika Wyślij E-mail Powiadom przyjaciela Drukuj
Partnerzy
Szukaj
   
Mamy 6448 użytkowników oraz 1700 ogłoszeń. Ogłoszenia były 2135016 razy przeglądane.